ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง เปิดโรงเรียน “ภตา ออนไลน์ 24 ชม.” คู่มือธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ธุรกิจแฟรนไชส์ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง เปิดโรงเรียน “ภตา ออนไลน์ 24 ชม.” ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล และพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ก็มีการนำเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อการตอบสนองในส่วนของการผลิต และตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้นของผู้บริโภค “ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง” ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ในยุคเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารกับสมาชิกทุกท่านผ่าน โรงเรียนภตา ออนไลน์ 24 ชม. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านระบบ E-learning ...Read More