ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจ SMES: ศิณาบิวตี้ สบู่สมุนไพรกว่า 30 สูตร คำตอบของคนรักผิว ทางรวยของเถ้าแก่ใหม่ ศิณาบิวตี้ สบู่สมุนไพรกว่า 30 สูตร ทางรวยของเถ้าแก่ใหม่ ในแต่ละวันทุก ๆ คน ก็ต้องอาบน้ำเพื่อชำระร่างกาย “สบู่” หรือ “ครีมอาบน้ำ” จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นและซื้อซ้ำอยู่ตลอดเวลาของทุก ๆ ครอบครัว บางคนก็ชื่นชอบครีมอาบน้ำ แต่หลาย ๆ คนก็ยังคงจับจ่าย “สบู่” โดยไม่เปลี่ยนใจ เรียกได้ว่า ขายดี ขายได้ เสมอมา เฉกเช่น สบู่แบรนด์ “ศิณาบิวตี้” ที่ยืนหยัดอยู่ในกลุ่มของสบู่ที่ผลิตจากสมุนไพร โดยมีผู้บริหาร คุณศศินา  ...Read More