อาชีพเสริมธุรกิจคาร์แคร์ car wash
การเริ่มต้นทำธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์นั้นถือได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะนอกจากปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว “รถยนต์” เข้ามามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันมีรถยนต์กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับคนไทยไปแล้ว ธุรกิจคาร์แคร์ มากกว่าการล้างรถ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั้นสามารถจำแนกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้ถึง  4 ประเภทได้แก่ โชว์รูมรถ อู่ซ่อมรถ เครื่องประดับยนต์ คาร์แคร์ เชื่อว่าหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง มีทิศทางทางการตลาดที่น่าลงทุนอยู่ไม่น้อย เนื่องจากอัตราของผู้ใช้รถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาร์แคร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปิดช่องทางการสร้างกำไรจากการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ การจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ หรือแม้แต่การขยายสาขาเพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดคำถามมากมายสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจคาร์แคร์ ความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงขาดทุน การดูแลจัดการระบบการบริหารเงินทุน หรือแม้แต่บุคลากรในร้าน ซึ่งทุก ๆ ส่วนล้วนมีความสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจคาร์แคร์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก แต่กว่าจะถึงจุดนั้น ทุกธุรกิจย่อมต้องพบกับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจคาร์แคร์ต้องมี 3 องค์ประกอบหลัก ...Read More