ธุรกิจแฟรนไชส์
33 กลยุทธ์วางแผนภาษีสำหรับ เอสเอ็มอี การวางแผนภาษีสำหรับตัวเจ้าของกิจการ รายได้เกือบทั้งหมดที่ได้ต่อปีจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษียกเว้นกำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กำไรจากเงินปันผลรับ เงินสินไหมที่ได้จากการทำประกัน ซึ่งตัวช่วยที่จะใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคล เช่น การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF-LTF เมื่อซื้อสองกองรวมกันสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมถึงการซื้อประกันชีวิต นอกจากนี้ ยังมีค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เช่นกัน การวางแผนภาษีนิติบุคคล มีหลักการที่เจ้าของต้องเรียนรู้ 33 ประการคือ 1. เจ้าของกิจการสามารถตั้งบริษัทโดยใช้ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ล้านบาทแรก ถ้าได้กำไรต่อปีไม่เกิน 1.5 แสนบาทจะได้ยกเว้นภาษี 2. ซื้อบริษัทที่ขาดทุนมาเริ่มต้นใหม่ช่วยลดภาระภาษี 3. ตั้งบริษัทเป็นรูปแบบโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อถือหุ้นบริษัทในเครือช่วยให้จ่ายภาษีจากเงินปันผลเพียง 15% จากปกติเสีย 37% 4. รายได้จากค่าเสียหาย ค่าสินไหมประกัน เงินชดเชยต่าง ...Read More