บรรจุภัณฑ์กินได้ที่ Wikibar
ความคิดสร้างสรรค์ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ว่าชาติใดในโลก ขึ้นอยู่กับว่าจะคิด และสร้างสรรค์สินค้าและบริการออกมาในรูปแบบใด ให้เป็นที่ยอมรับของวัฒนธรรมและสังคมในประเทศนั้น ๆ ซึ่งบางไอเดียมีความเป็นสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทั่วโลก ร้าน Wikibar ใจกลางกรุงปารีส สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับประทาฯอาหารและเครื่องดื่มด้วยนวัตกรรมอาหารที่กินอร่อยได้หมดทั้ง “อาหาร” และ “ภาชนะที่ใส่” ใช่แล้วครับ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ร้านนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับอาหาร และสามารถกินได้ด้วย บรรจุภัณฑ์ที่กินได้นี้มีชื่อเรียกว่า WikiCell คิดค้นและพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ David Edwads นักวิศวกรรมชีวภาพและอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและนักออกแบบชาวฝรั่งเศส Francois Azambourg ที่ต้องการจะช่วยลดปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ล้นโลก เพราะจากสถิติในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวพบว่า มีการทิ้งขยะราว 600 ล้านกิโลกรัมต่อวัน และร้อยละ 40 เป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น พวกเขาจึงคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ขึ้นมาสำหรับใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม โดยได้แรงบันดาลใจจาก “ผลไม้” ที่มีเปลือกนอกห่อหุ้มเนื้อและของเหลวภายใน ...Read More