ธุรกิจแฟรนไชส์ English corner
อาชีพอิสระธุรกิจแฟรนไชส์ English Corner ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยหลักสูตร Improved Learning System ภาษาอังกฤษ พูดได้แค่กล้า คือวลีที่หลายคนคุ้นหูเพราะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใด จากสถาบันไหนที่สอนภาษาอังกฤษ ก็มักบอกกับลูกศิษย์เช่นนี้เสมอ ไวยากรณ์เป็นเรื่องสำคัญ แต่การสื่อสารให้เข้าใจกับสำคัญกว่า เราจะสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติไม่ได้สนทนากันด้วยหลักไวยากรณ์ เช่นเดียวกับภาษาไทยที่เราก็ไม่ได้ใช้หลักภาษาในการสื่อสาร ฉะนั้น การเรียนรู้ และเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก English Corner เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากการรวมตัวกันของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ที่อยากส่งต่อความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เด็กไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Improved Learning System คือระบบการเรียนรู้พัฒนาจากพื้นฐาน ซึ่ง อิงลิช คอร์นเนอร์ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี กระทั่งขยายสาขาได้ถึง 5 สาขา ...Read More