เคล็ดลับ SMEs: 5 พฤติกรรมลูกค้าในอนาคตที่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ควรรู้ไว้

ธุรกิจ SMEs

พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องรู้ให้ทัน เพราะนั่นหมายถึงว่า คุณจะสามารถทำการตลาดได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริง ๆ ในฐานะนักการตลาดได้กล่าวไว้ว่า เทรนด์พฤติกรรมของลูกค้าในช่วง 5 ปีนี้ (นับจากปี 2556 เป็นต้นไป) พฤติกรรมของลูกค้าที่จะปรากฏเด่นชัดจะมีอยู่ด้วยกัน 5 เทรนด์ดังนี้

  1. Personalization หรือ ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งในอนาคตจะมีแนวโน้มที่มากขึ้น จากที่เมื่อก่อนตลาดจะเป็นในลักษณะ Customization หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ต่อไปจะดิ่งลงลึกไปถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยเฉพาะหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการไหลเวียนของคนมากขึ้น และทุกคนก็พยายามที่จะมองหาความต้องการที่แท้จริงของตนเอง
  2. Speed is Everything ความเร็ว คือ สิ่งที่กำหนดทุกอย่างในโลกหากต้องการจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้เร็ว ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ต้องมองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ลดระยะเวลาได้หรือไม่ หรือมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เร็วขึ้น เพราะจากนี้ไปหากไม่สามารถสนองตอบความเร็วได้ ธุรกิจของคุณก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคน้อยลงไปเรื่อย ๆ
  3. The Simple ผู้บริโภคต้องการอะไรที่ง่านและไม่ซับซ้อน ใช้สูตรที่ว่า Simply the Best อะไรที่เรียบง่าย ดีที่สุดในโลก ยกตัวอย่างเช่น การสมัครเป็นสมาชิกก็ต้องง่าย ๆ สมัครแล้วได้อะไร และสามารถใช้ได้ทันทีไหม ไม่ใช่สมัครครั้งนี้แล้วต้องไปใช้ครั้งหน้า หากเป็นแบบนี้อาจเรียกว่า ไม่ง่ายแล้ว หรืออะไรที่เกี่ยวกับพิธีรีตองก็จะเรียบง่ายขึ้น
  4. Price and Value จะมีความสำคัญพอ  ๆ กันเลย ลูกค้าบางกลุ่มจะเลือกที่ราคาเลย ขณะที่บางกลุ่มจะเลือกที่คุณค่า หรือบางกลุ่มจะเอาทั้งราคาและคุณค่ามารวมกัน ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องมองตลาดในอนาคตให้ออกว่าจะเล่นในตลาดไหน เพราะจะไปโยงใยกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
  5. Responsibility ผู้บริโภคเชื่อเรื่องของการการันตีความรับผิดชอบ ในอดีตลูกค้าอาจไม่ได้สนใจ คิดว่าเป็นโชคร้ายของตัวเองบ้าง หรือเป็นกฎแห่งกรรมบ้าง แต่วันนี้วิธีคิดเปลี่ยนไปแล้ว ลูกค้ามักจะคาดหวังว่าเจ้าของสินค้าจะรับผิดชอบอะไรให้บ้าง ถ้ารับผิดชอบน้อย ลูกค้าก็จะไม่ซื้อ หรือถ้ารับผิดชอบมากขึ้น ก็จะอุดหนุนต่อไปเรื่อย ๆ และถ้ายิ่งเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงมากขึ้น ลูกค้าก็จะภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์