ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) เปิดฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ 

อาชีพเสริม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนฝึกอบรมอาชีพ เพื่อที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมหรือหารายได้พิเศษ แต่ยังไม่มีทักษะวิชาความรู้ เชิญมาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ได้เลยครับ เนื่องด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจ (แรงงานนอกระบบ) ที่สำคัญนะครับ เรียนฟรี และมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 120 บาท!! 

สมัครได้วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2556
 สาขาวิชาที่เปิดฝึกอบรม

สาขา    วันฝึกอบรม   จำนวนคน/รุ่น   จำนวนชั่วโมง
เทคนิคการจัดดอกไม้  11-12-13 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)
การทำซูชิ  11-12-13 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)
การทำต้นไม้มงคล  11-12-13 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)
เทคนิคการแต่งหน้าตามสมัยนิยม 20-21-22 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)
สร้างอาชีพด้วยศิลปะ Decoupage 20-21-22 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)
การเลี่ยมกรอบพระ 20-21-22 กุมภาพันธ์ 2556         20 18 ชั่วโมง(3วัน)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อายุ 18 ปีขึ้นไป
สามารถเรียนได้จนจบหลักสูตร
ไม่เคยเข้ารับการฝึกโครงการนี้มาก่อน

หลักฐานที่ใช้ในการฝึกอบรม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัครและฝึกอบรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 หรือจนครบตามจำนวน
เปิดฝึกอบรม เวลา 09.00-16.00 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง)

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3900261-4,02-3902212
ดาวนโหลดใบสมัครได้ที่ http://home.dsd.go.th/bkk