บสย.รุกพื้นที่เมืองคอนต่อเนื่องหลัง 7 เดือน SMEs มียอดค้ำประกันทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

บสย.

บสย.

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.รุกพื้นที่นครศรีธรรมราช ประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยยอดเติบโตต่อเนื่อง 7 เดือน ยอดการค้ำประกันกว่า 37,000 ล้านบาท

คุณชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งได้มีความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ได้ร่วมกันเป็นฐานสำคัญของการประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจอตุสาหกรรมในพื้นที่นครศรีธรรมราช โดยได้ให้ความรู้ในกระบวนทัศน์ด้านเศรษฐกิจ เช่น “กู้อย่างไรให้ได้เงิน” “เหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทย” สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.อย่างต่อเนื่อง

บสย.

บสย.

และ บสย.เล็งเห็นให้ความสำคัญกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดย บสย.จัดคลินิกให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ SMEs และเพื่อช่วยกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์สามารถอนุมัติสินเชื่อ และก่อให้เกิดการค้ำประกันต่อไปจนสามารถบรรลุเป้าหมายการค้ำประกันของ บสย.จำนวน 50,000 ล้านบาท ในปี 2555 นี้ ซึ่งที่ผ่านมา บสย.ได้ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 66,000 ราย วงเงินค้ำปรันกว่า 198,000 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดหลัดประกันได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วกว่า 327,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการค้ำประกันในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 9,600 ราย วงเงินค้ำประกัน 25,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.67% ของวงเงินค้ำประกันทั้งประเทศ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดวงเงินค้ำประกันกว่า 3,000 ล้านบาท และหากเปรียบการค้ำประกันในช่วง 2552-2554 จะพบว่า การค้ำประกันของ บสย.มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากเดิมในปี 2551 บสย.มีการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเพียง 3,253 ล้านบาท หลังจากนั้นมีการอนุมัติค้ำประกันเพิ่มขึ้นเป็น 21,558 ล้านบาท 42,585 ล้านบาท และ 52,446 ล้านบาท ใน%E