ธุรกิจ SMEs, ธุรกิจแฟรนไชส์

เงินฝากประจำ เผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก

ไทยพาณิชย์เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ ชูยุทธศาสตร์ Customer First

ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าตามยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก “Customer First” สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เงินฝากประจำ 12 เดือนมีสิทธิ์ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมสูงสุด 60 วัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน เน้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการ ธุรกิจ SMEs และยังคงได้รับผลตอบแทนจากเงินออมไปพร้อม ๆ กัน

คุณรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Customer Segment เปิดเผยว่า “ภายหลังจากที่ธนาคารประกาศยุทธศาสตร์กลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แนวคิด “Customer First” โดยมีการจัดกลุ่มลูกค้า พร้อมสำรวจความต้องการลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงตามความต้องการแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับลูกค้ากลุ่มเจ้าของกิจการ ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 40% ของลูกค้าในกลุ่ม Afluent ทั้งหมดนั้น จากผลการสำรวจพบว่าเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการทำธุรกรรมที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงินมากเป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆ  เนื่องจากธุรกิจมีทั้งโอกาสใหม่ ๆ และความท้าทายตลอดเวลา พร้อมกับต้องการฝากเงินเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีในเวลาเดียวกัน โดยธรรมชาติของการหมุนเวียงเงินในธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือน ธนาคารจึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก” มาตอบโจทย์กลุ่มเจ้าของกิจการดังกล่าวได้อย่างลงตัว โดยธนาคารจะเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าเช่นนี้เพิ่มขึ้นต่อไป”

ด้านนายสมิทธ์  พนมยงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สารเงินฝากและการลงทุน กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยพาณิชย์ออกเงินฝากหลายรูปแบบมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งระยะสั้น ระยะยาว สำหรับการเปิดตัว “เงินฝากประจำ เผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก” ครั้งนี้ นับเป็นการสร้างนวัตกรรมครั้งแรกให้กับเงินฝากประจำ 12 เดือน โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรก ที่ให้สิทธิ์ถอนบ่อยแค่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมสูงสุด 60 วัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาทต่อบัญชี ซึ่งผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้จะช่วยสร้างความคล่องตัวและยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถถอนเงินฝากประจำนี้มาหมุนก่อนได้ พร้อมกันนี้ เงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก จะช่วยให้สามารถออมเงินระยะยาวได้โดยได้รับผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินระยะสั้นอีกด้วย

สำหรับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ราชการ สถานศึกษา และสหกรณ์ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ เผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ไปที่ ธุรกิจแฟรนไชส์