ธุรกิจแฟรนไชส์ Smile Milk ร้านนมรัฐหนุนให้ลงทุน

ธุรกิจแฟรนไชส์ Smile Milk เป็นร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มขนม ของหวานที่ทำจากนมโคสดแท้ 100% จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้แปลกกว่าแบรนด์อื่น ๆ ตรงที่ อยู่ภายใต้โครงการ Smile Milk ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งคิดค้น วิจัย และทดสอบ เพื่อแก้ปัญหาด้านตลาดโคนมสดของประเทศไทย เมื่อปี 2553 โดยการสนับสนุนของกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ หาทางนำนมมาสร้างรายได้มากขึ้น

ธุรกิจแฟรนไชส์ Smile Milk

กระทั่งมาลงตัวในรูปแบบร้าน Smile Milk ครั้นจะขยายสาขาเอง คงไม่ใช่หน้าที่ของทีมวิจัย การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมลงุทน ยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ดร.วรณิกา นาควัชระ นักวิจัยทางด้านการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดของโครงการ กล่าวว่า ร้านค้า “Smile Milk” จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้เข้าถึงไอ้ย่างทั่วถึง สินค้าในร้านมั่นใจได้ว่าทั้งถูกและดี ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่ได้จากธรราติ รสชาติไม่หวานอย่างที่เคยชิน เมนูร้าน เช่น นมสด ไอศกรีมนมสดซอฟท์เซิร์ฟ นมสดปั่นเกล็ดหิมะ มิลค์เชค ชิลี่ ด็อค วาฟเฟิลนมสดกับไปศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ นมปั่นเกล็ดหิมะ โฟ้ทไอศกรีมซอฟท์เซิร์ฟ

4 การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ เลือกตามไลฟ์สไตล์

Smile Milk มีรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจขนาดย่อยจะสามารถเลือกได้จากความสามารถในการลงทุน พื้นที่ที่จะจัดตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ Home เป็นร้านค้าเต็มรูปแบบ ขนาด 50 ตรม.ขึ้นไป ค่าธุรกิจแฟรนไชส์ 100,000 บาท สาขาต้นแบบอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบ Hut มีขนาด 20-30 ตรม. เป็นร้านค้ารูปแบบซื้อเพื่อนำกลับ หรือ grab and go ใช้เนื้อที่ตั้งแต่ 15-30 ตรม. ค่าแฟรนไชส์ 80,000 บาท มีสาขาต้นแบบที่จามจุรีสแควร์ รูปแบบ Mobile หรือรถเคลื่อนที่ สามารถจอดได้ทุกสถานที่ มีสาขาที่หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ และรูปแบบ Kiosk 5-10 ตรม. ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท ทั้งหมดไปรวมค่าสถานที่และตกแต่ง

“เรามั่นใจว่า Smile Milk จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรโคนมไทยอันเป็นอาชีพพระราชทานสืบต่อไป”  ดร.วรณิกา กล่าวทิ้งท้าย

 

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์