ธุรกิจแฟรนไชส์  “มู่หลาน” ปั้นเด็กไทยพูดภาษาจีนคล่อง แฟรนไชส์เปิดรุ่งแล้วกว่า 20 สาขา

ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

ธุรกิจแฟรนไชส์  “โรงเรียนสอนภาษา มู่หลาน” ปั้นเด็กไทยพูดภาษาจีนคล่อง

ธุรกิจแฟรนไชส์: โลกสมัยใหม่การเรียนรู้ เป็นสิ่งจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้ในอนาคต เนื่องจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย ภาษาจีนจึงมีบทบาทและสำคัญมากและในมุมมองของผู้เรียนหลายคนมักคิดว่าภาษาจีนมีบทบาทและสำคัญมากและในมุมมองของผู้เรียนหลายคนมักคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนและเข้าใจยาก ความท้อและล้มเลิกจึงมักเกิดขึ้นกับผู้เรียนทำให้หลายคนเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว สถาบันสอนภาษาจีนในนาม “มู่หลาน” ในฐานะเจ้าของภาษามีจุดเด่นด้านส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้คิดค้นเทคนิคหลักสูตรการสอนภาษาจีน ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำภาษาจีนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ จึงขอแจ้งเกิดในเมืองไทย จนถึงปัจจุบันก็พร้อมขยายธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเต็มตัว

สถาบันภาษามู่หลาน เน้นเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นหลัก จะไม่เหมือนสถาบันที่สอนภาษาจีนทั่วไปมีหลักที่เรียกว่า นิ้วต้องชี้ ปากต้องอ่าน ใจต้องจำ เน้นการพูด การฟัง การอ่าน (ไม่เน้นการเขียน) นอกจากนั้น ยังเสริมความสนใจในการเรียนรู้ มีการร้องเพลงและการอ่านบทกวีหรือนิทานมาประกอบการสอน อีกทั้งสถาบันก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ปากกาออกเสียง แผ่นวีซีดี และดีวีดีให้ทบทวนการออกเสียงด้วยตนเองที่บ้านได้

อาจารย์ไช่ อี้หลู่ แจงว่า ที่นี่เน้นหลักสูตรเข้มข้นโดยใช้หลักสูตร “High Speed” หนึ่งเดียวในไทย หลักสูตรเข้มข้นภายใน 20 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนกว่า 80 ตัวอักษร  50-100 ประโยค และคำศัพท์กว่า 100-150 คำเลยทีเดียว และนอกจากนี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 Steps สู่ความสำเร็จอีกด้วย ปัจจุบันเราเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า 20 สาขา

จุดเด่นเน้นการ พูด การฟัง การอ่าน (ไม่เน้นการเขียน) นอกจากนั้น ยังใช้การละเล่นและกิจกรรมมาประกอบการสอน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เสริมความสนใจในการเรียนรู้ มีการร้องเพลง และการอ่านบทกวีหรือนิทานมาประกอบการสอน จะไม่เน้นเรื่องการบ้าน อีกทั้งสถาบันก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปากกาออกเสียง ราคา 7,900 บาท มีแผ่นวีซีดีและดีวีดีให้ทบทวนการออกเสียงด้วยตนเองที่บ้านได้

สถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงมีผู้ที่เล็งเห็นและต้องการร่วมลงทุน ผู้บริหารใหญ่จึงขยายธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยกำหนดงบการลงทุน อาทิ หลักสูตรภาษาจี Hi-Speed โปรโมชั่นฟรี ค่าแรกเข้า 50,000 บาท  ค่าหลักสูตรภาษาจีน Hi-Speed 350,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ค่าบริหารสาขาจำนวน 3,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ธุรกิจแฟรนไชส์ “มู่หลาน” ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 Step สู่ความสำเร็จโปรโมชั่นฟรี ค่าแรกเข้า 50,000 บาท ค่าหลักสูตร 100,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ค่าบริหารสาขาจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ ค่าตกแต่งภายใน ฯลฯ

สิ่งที่แฟรนไชซีจะได้รับ คือ สิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของมู่หลาน การอบรมครูตามมาตรฐานหลักสูตรของมู่หลาน การใช้หลักสูตรภาษาจีน Hi-Speed และภาษาอังกฤษของมู่หลาน ได้รับหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 1 ชุดได้รับปากกาออกเสียงภาษาจีน 1 ด้าม พร้อมกับหนังสือ 4 เล่มมูลค่า 7,900 บาท ได้รับโบชัวร์ 1,000 ใบ ได้รับป้ายกล่องไฟขนาดเหมาะสม 1 ชิ้นและป้ายแบนเนอร์ขนาด 400 x 600 cm  1 ผืน ฯลฯ

ท้ายนี้ อาจารย์ ไช่ อี้หลู กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ท่านใดที่สนใจลงทุนเรื่องธุรกิจ ก็สามารถติดต่อได้ ทางสถาบันยินดีต้อนรับ สำหรับนโยบายในการขยายธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องการให้ทุกคนมีโอกาสเรียน และใช้ภาษาจีนอย่างได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและคุณธรรม ตั้งเป้าหมายขยายให้ได้ 100 สาขา ทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ “AEC” (ธุรกิจแฟรนไชส์)

ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ โรงเรียนสอนภาษา”มู่หลาน”

ชื่อกิจการ : โรงเรียนสอนภาษา “มู่หลาน”

ประเภทกิจการ : สถาบันสอนภาษาจีน

รูปแบบการลงทุน : ธุรกิจแฟรนไชส์

งบการลงทุน : แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร

สถานที่ติดต่อ : 353/1 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 0-539-2400, 08-9922-3288

เว็ปไซต์ : www. mulan-language.com