ธุรกิจแฟรนไชส์ “มู่หลาน” ตั้งเป้าปั้นเด็กไทยพูดภาษาจีนคล่อง เปิดแฟรนไชส์รุ่งแล้ว 30 สาขา

ธุรกิจแฟรนไชส์: ในโลกแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ภาษาที่ 2 ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้ในอนาคต เนื่องจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย

ภาษาจีนจึงมีบาทบาทสำคัญมากและในมุมมองของผู้เรียนหลายคนมักคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนและเข้าใจยาก เกิดความท้อและล้มเลิก จึงมักเกิดขึ้นกับผู้เรียนทำให้หลายคนเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจแฟรนไชส์ มู่หลาน

ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว สถาบันสอนภาษาจีน “มู่หลาน” ที่มีจุดเด่นด้านส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาจีนให้ประสบกับความสำเร็จ ด้วยหลักสูตรการสอนภาษาจีนทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำภาษีจีนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบความสำเร็จ จนถึงปัจจุบันสามารถขยายธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า 30 สาขา

อาจารย์ไช่ อี้หลู เจ้าของสถาบันสอนภาษามู่หลาน กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรว่า เน้นเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นหลัก จะไม่เหมือนสถาบันที่สอนภาษีจีนทั่วไป โดยใช้หลักที่เรียกว่า นิ้วต้องชี้ ปากต้องอ่าน ใจต้องจำ เน้นการพูด การฟัง การอ่าน (ไม่เน้นการเขียน) นอกจากนั้น ยังเสริมความสนใจในการเรียนรู้มีการร้องเพลงและการอ่านบทกวีหรือนิทานมาประกอบการสอน อีกทั้งสถาบันก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ ปากกาออกเสียง แผ่นวีซีดี และดีวีดีให้ทบทวนการออกเสียงด้วยตนเองที่บ้าน

สถานบันสอนภาษามู่หลาน เน้นหลักสูตรเข้มข้น โดยใช้หลักสูตร “High Speed” หนึ่งเดียวในไทย หลักสูตรเข้มข้น ภายใน 20 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนกว่า 80 ตัวอักษร 50-100 ประโยค และคำศัพท์กว่า 100-150 คำ เลยทีเดียว และนอกจากนี้มีสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 Steps สู่ความสำเร็จอีกด้วย ปัจจุบันเราเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า 30 สาขา

“เราสร้างสรรค์แนวการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบใหม่ ทำให้การเรียนภาษาจีนสนุกและรักภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน High Speed หลักสูตรได้รับการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลายใน 10 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา อเมริกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ มาเลเซีย และไทย นอกจากนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศจีน และไทย ใช้วีเรียนจากการอ่านคัมภีร์ คล้ายการท่องกลอนประกอบกับอุปกรณ์ฝึกการอ่าน มีภาคปฏิบัติในการฝึก ฟัง พูด อ่านและเขียน วิธีการสอนเพลินสร้างความสนุกสนานทำให้เด็ก ๆมความสุข ในขณะที่เรียนรู้อักษรจีนและรักภาษาจีน โดยมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย ทั้งชุดอักษรตัวย่อและตัวเต็ม”

สถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงมีผู้ที่เล็งเห็นต้องการร่วมลงทุน ผู้บริหารใหญ่จึงขายธุรกิจในรปูแบบแฟรนไชส์ โดยกำหนดงบการลงทุนพิเศษสุดให้กับทางผู้ที่สนใจ ต้องการทำธุรกิจสถาบันสอนภาษา โดยภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2556 ลงทุนเพียง 380,000 บาท จากราคา 750,000 บาท

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีโปรโมชั่นไม่ต้องชำระค่าแรกเข้าในจำนวนเงิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 step สู่ความสำเร็จมูลค่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 step สู่ความสำเร็จ 350,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 3 ปี แต่ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้อชำระค่าบริการสาขา จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ ค่าตกแต่งภายใน ฯลฯ แต่ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าบริหารสาขา จำนวน 3,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

สิ่งที่แฟรนไชซีจะได้รับ คือ สิทธิ์การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของมู่หลาน การอบรมครูตามมาตรฐานหลักสูตรของมู่หลาน การใช้หลักสูตรภาษาจีน Hi-Speed และภาษาอังกฤษของมู่หลานได้รับหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 1 ชุด ได้รับป้ายกล่องไฟขนาดเหมาะสม 1 ชิ้น และป้ายแบนเนอร์ ขนาด 400×600 cm 1 ผืน ฯลฯ

สุดท้ายนี้ อาจารย์ไช่ อี้หลู กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ท่านใดที่สนใจลงทุนเรื่องธุรกิจ ก็สามารถติดต่อได้ ทางสถาบันยินดีต้อนรับ สำหรับนโยบายในการขยายธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องการให้ทุกคนที่โอกาสเรียน และใช้ภาษาจีนอย่างได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและคุณธรรม ในปี 56 สถาบันสอนภาษา “มู่หลาน” มีเป้าหมายขยายสาขาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นอีก 25 สาขาให้ได้ และได้ตั้งเป้า ขยาย 100 สาขา ทั่วประเทศไทยภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์

ชื่อกิจการ                      สถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน

รูปแบบการลงทุน           ธุรกิจแฟรนไชส์

งบการลงทุน                  750,000 บาท แต่ขณะนี้มีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2556 เพียง 380,000 บาท

ที่อยู่                             353/1 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ                           0-2539-2400 , 08-9922-3288

เว็บไซต์                         www.mulan-language.com

 

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์