ธุรกิจแฟรนไชส์ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง เปิดโรงเรียน “ภตา ออนไลน์ 24 ชม.” คู่มือธุรกิจพิชิตความสำเร็จ

ธุรกิจแฟรนไชส์

ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง

ธุรกิจแฟรนไชส์ ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง เปิดโรงเรียน “ภตา ออนไลน์ 24 ชม.”

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล และพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ก็มีการนำเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อการตอบสนองในส่วนของการผลิต และตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้นของผู้บริโภค “ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง” ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ในยุคเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารกับสมาชิกทุกท่านผ่าน โรงเรียนภตา ออนไลน์ 24 ชม. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านระบบ E-learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายตลอด 24 ชม.

โรงเรียนภตา ออนไลน์ 24 ชม. เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-book และ VDO assisted instruction โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีศาสตร์ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องประดับเช่น หลักการดูเพชรเบื้องต้น อัญมณีศาสตร์โลหะมีค่า การผลิตตัวเรือนเบื้องต้น ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องประดับ ส่วนที่ 2 การตลาด ทางภตาฯ เน้นเนื้อหาหลักในด้านการทำ Online marketing และสื่อ Social network ที่เป็นที่กว้าวขวางในปัจจุบัน และส่วนที่ 3 การขายและบริการหลังการขาย เป็นส่วนสำคัญเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะคำถามที่ท่านจะพบเจอบ่อย ๆ ประเภทของลูกค้า การบริหารหน้าร้าน และการบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งบทเรียนในส่วนต่าง ๆ ยังมีอีกมาก และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งท่านสมาชิกหรือสมาชิกแฟรนไชส์ สามารถเรียนรู้ที่ www. jewelcloning.com

ธุรกิจแฟรนไชส์

ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์กับ ภตาฯ มี Package ที่หลากหลาย ได้แก่ Direct Sale โดยงบการลงทุนอยู่ที่ 19,000-79,000 บาท รูปแบบนี้คืนทุนและได้กำไรเร็วประมาณ 3-4 เดือน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ไม่มีหน้าร้านและส่วนแบ่งกำไรค่อนข้างสูง รูปแบบที่ 2 คือ Mini Pata ลงทุน 29,000-79,000 บาท เป็นลักษณะที่ทำเสริมกับธุรกิจที่ท่านทำอยู่ โดยเป็นลักษณะตั้งตู้โชว์สินค้าในบริเวณร้าน เช่น ธุรกิจเสริมสวย ธุริจสปา เป็นต้น ในรูปแบบนี้คืนทุนเร็ว เพราะผู้ลงทุนย่อมมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ย่อมง่ายต่อการจัดจำหน่าย และรูปแบบสุดท้ายคือ ธุรกิจแฟรนไชส์ งบประมาณอยู่ที่ 300,000-450,000 บาท ซึ่งทุนค่อนข้างสูง แต่ได้กำไรและคืนทุนเร็ว เพราะนอกจากเปอร์เซ็นต์ส่วนลดในตัวสินค้าที่เยอะกว่า 2 รูปแบบแรกแล้ว ด้วยรูปแบบร้านและตัวสินค้า ทำให้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอนและมั่นคง ระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ 6-12 เดือน

นอกจากนี้ในรูปแบบแฟรนไชส์ จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น สิทธิในพื้นที่คือ ในพื้นที่ของท่านหรือในจังหวัดของท่าน ท่านมีสิทธิเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ได้เพียง 1 ร้าน เท่านั้น  และที่สำคัญ ภตาฯ ไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์กับลูกค้าสมาชิกหรือเป็นรูปแบบ Product Franchise แต่ทางภตาก็ยังมีการช่วยทำการตลาด เหมือนลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่แถมทีมงานมืออาชีพให้ผู้ลงทุนด้วย เพื่อทำให้การเปิดร้านเพชรของผู้ลงทุนราบรื่น และมีความเป็นมืออาชีพ

ในปี 2556 มีเป้าหมายผลักดันการเปิดร้านในรูปแบบมินิภตามากขึ้น เนื่องจากได้รับผลการตอบรับที่ดีของลูกค้าในช่วงที่ปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออก ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง ก็ไม่ละทิ้งความสำคัญเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ เวียงจันทร์ สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ภตาฯ พร้อมผลักดันเต็มกำลังเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์

ชื่อกิจการ: บริษัท ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง จำกัด

ประเภทกิจการ: จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรโคลนนิ่ง

รูปแบบการลงทุน: ธุรกิจแฟรนไชส์, ไดเร็คเซล, มินิภตา

ติดต่อ: 113/12 ซ.สุรวงศ์เซ็นเตอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์: 0-2634-0426, 0-2634-0522

เว็บไซต์: www. jewelcloning.con , E-mail: contact @jewelcloning.com 

ไปที่หน้าแรก ธุรกิจแฟรนไชส์