ธุรกิจแฟรนไชส์สอนภาษา ทางเลือกสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดต่อยอดความรวยแบบยัง่ยืน

ธุรกิจแฟรนไชส์สอนภาษา

การลงทุนในรูปแบบของการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันสอบภาษาที่ประสบความสำเร็จแล้วมาต่อยอด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยตัดปัญหาเรื่องการคิดหลักสูตร พัฒนาระบบการเรียนการสอด การคัดสรรอาจารย์ผู้สอน การวิคราะห์ทำเล และมีทีปรึกษาในการทำการตลาด

ในการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้สนใจลงทุนต้องพยายามมาคุยกับเจ้าของธุรกิจให้ได้ ธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ๆ ควรมีระยะเวลาความสำเร็จอย่างน้อย 5 ปี ที่สำคัญผู้ลงทุนต้อง สำรวจตัวเอง ด้วยว่ามีคุณสมบัติเหมาะที่จะทำธุรกิจนี้หรือไม่

ธุรกิจแฟรนไชส์สอนภาษา

ดร.สิภาลักษณ์  ภัควิมลวัลย์  กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์ English Corner กล่าวว่า ผู้ที่สนใจและเข้ามาคุยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แล้วมองว่าธุรกิจการศึกษามีโอกาสเติบโตในระยะยาว มีด้วยกัน 2 แบบคือ

 1.สามารถบริหารได้ แต่ไม่สามารถสอนได้

 2.มีความรู้ความสามารถในการอน แต่ไม่มีความรู้ด้านงานบริหาร

ในความเป็นจริงแฟรนไชส์การศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการฝึกอบรม ทั้งการสอน ด้านการบริหาร การตลาด การฝึกอบรมครู ให้อยู่แล้ว ก่อนที่จะเปิดธุรกิจ ในส่วนนี้ไม่ว่าใครก็ทำได้ เพราะแฟรนไชส์คือการขายประสบการณ์

ธุรกิจนี้มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องมีทุนหมุนเวียนเยอะ แล้วการบริหารไม่ยาก ใช้บุคลากรน้อย เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เหมือนกับการเจาะบ่อน้ำ ในระยะเพิ่มต้นอาจจะยากในช่วงแรก ถ้าผ่าน 6 เดือน – 1 ปี ลูกค้าจะเริ่มอยู่ตัว จากนั้นต่อยอดจากลูกค้าเก่าขึ้นไป ลูกค้าใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อย ๆ เรียกว่าเป็นธุรกิจสะสม เพราะการเรียนภาษาต้องใช้เวลาเป็นปี ฉะนั้นควรมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเรียนระยะยาว เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า ได้ลูกค้าใหม่ไปเรื่อย ๆ ถ้ามีนักเรียน 30 คนก็อยู่ตัวแล้ว 50 คนถือว่าได้กำไร 100 คนกำไรมาก ดังนั้นต้องใช้เวลาค่อย ๆ สะสมลูกค้า และใช้ต้นทุนในการบริหารไม่สูงด้วย

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์