ธนาคารกสิกรไทย จัดโครงการอบรมเจาะลึก ติดอาวุธธุรกิจ SMEs ไทยบุกตลาดอาเซียน

ธุรกิจ SMEs, ธุรกิจแฟรนไชส์

โครงการ K SME Moving toward AEC

ธนาครกสิการไทยผลึกกำลังนักวิชาการชั้นนำด้านอาเซียน จัดโครงการ K SME Moving toward AEC โปรแกรมพัฒนาเอสเอ็มอีครบวงจร ตั้งแต่อบรมเข้มข้นแบบเจาะลึกการค้าการลงทุนรายประเทศ เดินทางไปดูงาน การทำกรอบแผนธุรกิจ และประเมินศักยภาพตนเองผ่านเครื่องมือ ดึงศักยภาพแลเตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจ SMEs ไทยเป็นธุรกิจข้ามชาติรองรับ AEC ปี 2558

นายพัชร  สมะลาภา  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การเปิดตลาดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จะทำให้ตลาดการค้าของ 10 ประเทศสมาชิกหลอมรวมกัน เป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยสามารถเข้าไปต่อยอดธุรกิจได้อีก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขันที่จะตามมาและช่วงชิงโอกาส อย่างไรก็ดี ยังมีเอสเอ็มอีไทยอีกมากที่มีศักยภาพที่จะทำธุรกิจในตลาดนี้ได้ แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาธุรกิจในประเทศเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ธนาคารกสิกรไทยจึงมีโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้เข้าสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่ง

ธุรกิจ SMEs, ธุรกิจแฟรนไชส์

โครงการ K SME Moving toward AEC

ล่าสุด ธนาคารฯ จัดโครงการ K SME Moving toward AEC โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแบบเจาลึกประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ได้รับแนวทางการทำธุรกิจในประเทศอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยจะจัดหลักสูตรเน้นประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุนสูงเป็นอันอับแรก ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยเริ่มต้นที่พม่าเป็นประเทศแรก ในหลักสูตรจะประกอบด้วยบทเรียน 4 โมดุล ได้แก่ การอบรมเชิงลึกให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นข้อมูลในบริบทมหภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญสำหรับนับธุรกิจ SMEs การให้ความรู้แบบเจาะลึกถึงลู่ทางการค้าการลงทุน พร้อมแง่มุมที่น่าสนใจในการทำธุรกิจในประเทศอาเซียนดังกล่าว โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศกลุ่มนี้มากว่า 2 ทศวรรษ

การพาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไปทัศนศึกษาสภาพเศรษฐกิจและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเป็นโอกาสได้เข้าไปสัมผัสสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริงและพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในประเทศเป้าหมายด้วยตนเอง และการร่วมกันสรุปประเด็นที่สำคัญจาการเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมประเมินศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละราย ผ่านทางเครื่องมือการวางแผนธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาพร้อมจัดทำกรอบแผนธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ร่วมอบรมเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน

ไปที่หน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์