ธุรกิจ SMEs : การจะทำ CSR ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าก่อน

ธุรกิจ SMEs

CSR ธุรกิจ SMEs

ธุรกิจ SMEs: ในช่วงหลายปีที่มานี้กระแส CSR (Corporate Social Responsibility) มาแรงมาก การตลาดค่ายต่าง ๆ จึงคิดเสนอแคมเปญ CSR ออกมาแข่งกันโดยเฉพาะประเภทให้ซื้อสินค้าแล้วมีส่วนร่วมบริจาคเงินช่วยองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์นั้น ๆ เขาจะคิดอย่างไร

เขาอยากทำบุญทำกุศลกับแบรนด์นั้น ๆ หรือไม่ หรือทำไมต้องตั้งกฎเกณฑ์ก่อนว่าต้องซื้อสินค้า แบรนด์นี้จึงจะมีโอกาสร่วมทำบุญ มองมุมนี้ก็อาจเป็นการบังคับกันหรือเปล่า

ทุกแคมเปญ CSR มุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ให้กับองค์กร แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวัง หรือแม้กระทั่งยอดขาย เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกคา คุณค่าที่ลูกค้าแสวงหา เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการแม้ว่าเขาจะไม่พูดหรือไม่แสดงออกมาให้เห็นก็ตาม เพราะฉะนั้นนักการตลาดที่ดีต้องไม่มองข้ามเรื่องแบบนี้หรือมองแบบคนสายตาสั้นที่มีมุมมองจากตนเองด้านเดียว ฝ่ายเดียว

ธุรกิจ SMEs: ต้องยอมรับความจริงว่าคนส่วนใหญ่เห็นแก่ตนเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นต้องตอบโจทย์ข้อนี้ก่อน ผลประโยชน์จากสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามองหาคือการตอบสนองความต้องการในเรื่องเหล่านี้

  1. ความมีประสิทธิภาพในการใช้
  2. ความประหยัดที่เกิดจากการใช้
  3. สุขภาพและความปลอดภัย
  4. ความสะดวก
  5. สิ่งที่แสดงออกถึงสถานะหรือภาพลักษณ์ที่ดี

หรือลูกค้าอาจจะมองผลประโยชน์ทุกอย่างที่ข้างต้นแบบองค์รวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้แลประสบการณ์ของลูกค้าในเรื่องนั้น ๆ ฉะนั้น หากต้องการให้แคมเปญ CSR เข้าเป้าประสบความสำเร็จ ก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่ตั้งเงื่อนไขให้ลูกค้าต้องทำการซื้อก่อนจึงจะได้ร่วมทำ CSR เพื่อสังคม และไม่ควรเน้นประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์แบรนด์หรือองค์กรของตนเองมากเกินงาม โดยลืมลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่แท้จริง

บทความโดย ดร.เกษม  พิพัฒน์เสรีธรรม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด