ข้อควรรู้ก่อนเปิด AEC บันไดนำพาธุรกิจ SMEs มุ่งสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจแฟรนไชส์ AEC

แม้จะยังไม่มีความแน่ชัดว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปี จากเดิมซึ่งกำหนดไว้คือ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็น 31 ธันวาคม 2558 ด้วยเหตุผลของความไม่พร้อมของบางประเทศ จะเป็นจริงตามข่าวหรือไม่ แต่การที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยหันมาเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในเวลานี้ เพราะอย่างน้อยเมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ คุณก็จะเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่ได้มีการกระตุ้นสร้างการรับรู้ในเรื่องของ AEC มาอย่างต่อเนื่อง ได้เตรียมข้อมูลดี ๆ มาฝากให้กับผู้ประกอบการไทยเช่นเคย เพื่อที่ว่าทุกคนจะเข้าใจและมีความพร้อมมากที่สุดหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่อาจมองข้ามได้

“ภาษา” ถือเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจมีโอกาสสำเร็จหรือล้มเหลวได้ในตลาดอาเซียน ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยส่วนใหญ่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้พร้อมที่จะทำการค้าขายกับคนต่างชาติ เพราะการสื่อสารกับลูกค้า โดยที่ไม่สามารถสื่อความให้เข้าใจตรงกันได้ อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำธุรกิจ และอาจทำให้สูญเสียลูกค้าไปให้กับคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ในเรื่องของภาษานั้น หลายคนอาจเข้าใจว่าหากพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลได้ ก็จะสามารถสื่อสารในอาเซียนได้ทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียนบางครั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องรู้หรือมีล่ามในภาษาอาเซียนด้วน เพื่อให้การทำการค้านั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ภาษาจีนนับเป็นอีกหนึ่งภาษาที่พ่อค้านักธุรกิจในตลาดอาเซียนนิยมใช้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นเรื่องของภาษาจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

กฎระเบียบ เรื่องแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องใส่ใจ

มีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน หลังตัดสินใจออกสู่ตลาดอาเซียน ด้วยเหตุผลของการไม่เข้าใจหรือไม่สนใจในเรื่องของกฎระเบียบด้านการค้าต่าง ๆ ในประเทศที่เข้าไปลงทุนหรือทำการตลาด ฉะนั้นก่อนจะออกไปยังต่างแดนเรื่องแรกที่ต้องสนใจให้มาก คือระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ อย่างการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าจะส่งผลให้เกิดการลดอัตราภาษีสินค้านำเข้าเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ แต่ก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เกิดขึ้น ซึ่งก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันฉะนั้นการศึกษาและรู้ถึงกฎระเบียนของประเทศนั้น ๆ และปฏิบัติอย่างถูกต้อง น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดอาเซียนได้อย่างประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาที่เหลือจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย จำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจตลาดอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ AEC และการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงให้มากที่สุด

ที่มา นิตยสาร SMEs Thailand

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์